“การพนันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้อยู่คู่กับคนเรามาอย่างยาว […]