อยากชนะ ก็ต้องสู้ อยากรู้ก็ต้องอ่าน อยากมีเงินก็ต้องทำง […]