“โชคจะตาไม่ได้กำหนดให้เราเกิดมาบนกองเงินกองทอง แต่เราจะ […]